Site menu:

english version german version

Zaujímavé odkazy:

-Rent.funpark
-Atypatelier
-Kastalia
-SD Trade
-Oknotherm

Read more »

Teplomer-Vlhkomer

Breeder s.r.o.

Charakteristika

Teplomer/Vlhkomer je navrhnutý pre D.M.P. umelé liahne a zabezpečuje najlepšie možné riešenie pre meranie vlhkosti.

Patent Pending

Breeder s.r.o.

   

Vlhkosť

Prítomnosť vlhkosti v umelej liahni je základným kľúčom k úspechu pri inkubácii vajec. Vzhľadom k tomu, že hladiny vlhkosti sú relatívne a kolísajú pri zmene teplôt, merania vlhkosti sú problematické. Napríklad, ak teplota v miestnosti je nízka a teplota vo vnútri umelej liahni je nastavená na 37,3 °C, teplota vo vnútry umelej liahni klesne, spadne. Ak vlhkosť nie je dodaná, z vajíčok sa nevyliahnu žiadne mláďatá. Preto, vlhkosť by mala byť meraná pri stanovenej teplote podľa štandardnej medzinárodnej tabuľky znázorňujúcej relatívnu vzdušnú vlhkosť pri rôznych teplotách. Hladina vlhkosti požadovaná pre správnu inkubáciu vajec je všeobecne 55-65 %, záleží však na druhu papagája.

 Väčšina štandardných vlhkomerov sú navrhnuté a vyrobené pre použitie v miestnostiach pri izbovej teplote. Tieto zariadenia sú nepresné, vzhľadom k tomu, že zmeny teploty v miestnosti zapríčiňuje zlé odčítanie hladiny vlhkosti. Digitálne vlhkomery môžu mať atraktívny displej, ale vo všeobecnosti sú nepresné a jeden nikdy nevie určiť či tieto odchýlky sú význačné alebo nie. Presné digitálne vlhkomery sú veľmi drahé a vyžadujú opakovanú kalibráciu. Existuje niekoľko vlhkomerov používaných v domácnostiach, avšak tieto sú nevhodné pre umelé liahne. Preto, umelé liahne vyžadujú jednoduchý vlhkomer postavený na princípe vlhkého/suchého vlhkomera.

Absencia presného vlhkomera na dnešnom trhu zapríčinila to, že D.M.P. prišlo s jej vlastným jedinečným riešením: D.M.P. Vlhkomer.

Professor Amos Ar, Head of Zoology Department at Tel Aviv University:

Vo vnútri umele liahni postavenej D.M.P. Engineering, teplo sa rovnomerne a konštantne rozširuje po umelej liahni niekto sa môže vzdať „suchého“ teplomera a môže používať iba „vlhký“ teplomer. Okrem toho, pán Vishnia používa veľmi presne kalibrované teplomery (+/- 0,1°C) s nízkou tepelnou kapacitou, čím teplomer dosiahne svoje teplotné vyrovnanie v priebehu pár sekúnd. Nad červenou teplotnou stupnicou je modrá stupnica, ktorá znázorňuje prepočítanú Medzinárodnú štandardnú tabuľku relatívnej vlhkosti pri rôznych teplotách. Tým šetrí čas a námahu používateľovi ... viac tu...

Teplomer/Vlhkomer je zložený z:

Ako pracuje?

 Ak je vodný kontajner prázdny, teplomer bude zobrazovať teplotu vo vnútri umelej liahni. Ak vo vodnom kontajneri je voda, bavlnený knôt ju absorbuje a tým zapríčiní, že špička teplomera zvlhne. Vodné odparovanie okolo špičky teplomera zapríčiní, že teplota klesne (Pokles teploty ukazuje relatívne % vlhkosti vo vnútri umelej liahni. Vrchná modrá stupnica je kalibrovaná aby ukazovala hladinu vlhkosti po poklese teploty na teplomery. 

Technické parametre

Model Stupnica Kalibrácia Šírka Dĺžka Výška
DMP-WDM Vrchná stupnica (modrá): hladina relatívnej vlhkosti Spodná stupnica (červená): teplota Vrchná stupnica: 37,3°C 130 mm 65 mm 35 mm


Výhrevná doska pre hniezdne búdky/hniezda

Breeder s.r.o.

Charakteristika


Patent Pending

Breeder s.r.o.

   

Vlastnosti

Záchrana života – Počas neprítomnosti rodičov (sediacich vtákov) v hniezdnej búdke, teplota vo vnútri hniezdnej búdky by mohla poklesnúť až na toľko, že by ohrozila život vyliahnutých mláďat. D.M.P. výhrevná doska dosahuje teplotu do 30°C vyššiu ako je teplota okolitého prostredia.

Úplná spoľahlivosť - Pokiaľ iné výhrevné dosky používajú lokálne vyhrievanie, čo môže spôsobiť vysokú teplotu „horúce body“ o 100°C a viac, D.M.P. výhrevná doska šíri teplo rovnomerne, čo robí D.M.P. výhrevnú dosku spoľahlivú a bezpečnú pre použitie vo vnútri hniezdnych búdok.

Bezpečnosť – Obmedzenie vzniku „horúcich bodov“ dovoľuje užívateľovi uchopiť výhrevnú dosku bez risku popálenia alebo poranenia. Bez ohľadu na to, že výhrevná doska je bezpečná voči mláďatám ako aj ľuďom, spoj medzi výhrevnou doskou a napájacím káblom je chránený flexibilnou kovovou spojkou ktorá chráni pred potrasením prúdom a/alebo smrťou spôsobenou elektrickým prúdom.

Nakladanie s prúdom (Úspora energie) - Elektrický výkon o nízkych 12 W šetrí elektrický prúd a zabezpečuje dlhú životnosť, trvácnosť výhrevnej dosky a efektívne fungovanie.

Vhodnosť - Široký sortiment malých veľkostí výhrevných dosiek je vhodný prakticky pre každý tvar a veľkosť hniezdnej búdky.

Technické parametre

Model Spotreba Zdroj Teplotný rozsah Šírka Dĺžka
DMP-HP 12W 220V do 30°C vyššiu ako je teplota okolitého prostredia 200 mm 200 mm